शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
कृषि यन्त्र उपकरण अनुदानको लागि आपूर्तिकर्ताबाट सिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्यन सम्बन्धी सूचना ०७९/०८० Suchana.pdf 04/19/2023 - 11:24
बोल पत्रको आशय सम्बन्धी सूचना ०७९/०८० Notice.pdf 04/13/2023 - 12:06
सूचीकृत हुन आउने बारे प्रथम पटक प्रकाशित सूचना ०७९/०८० Suchana_0.pdf 02/10/2023 - 15:04
अनुसूची २ अनुसारको सूचिकृत गर्ने निवेदनको ढाँचा ०७९/०८० Anusuchi 2.pdf 02/10/2023 - 15:01
सेवा करारमा भर्ना गरिने बिज्ञहरुको संसोधित कार्य क्षेत्रगत शर्तहरु (TOR) ०७९/०८० TOR_1.pdf 02/03/2023 - 11:07
बिज्ञ सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ०७९/०८० Notice.pdf01.pdf 02/01/2023 - 11:37
२०७९ साल कार्तिक १ गतेदेखि पौष मसान्त सम्मको सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वत: प्रकाशन ०७९/०८० 2nd trimester_Kartik_Poush 2079_80.pdf 02/01/2023 - 11:35
आ.ब. २०७८/०७९ को बार्षिक प्रगति तथा तथ्याङ्क पुस्तिका ०७९/०८० MOLMAC Yearly Progress 2078_79.pdf 01/26/2023 - 11:59
मन्त्रालयको ५ बर्षे उपलब्धी ०७९/०८० MOLMAC 5 yrs progress.pdf 01/26/2023 - 11:56
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास रणनिती ०७९/०८० TRT सुदुरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास रणनीति.pdf 11/23/2022 - 14:52

Facebook Page

प्रवक्ता / सूचना अधिकारी

Tika Thapa

टिका राम थापा 

बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत 

मोबिल : ९८४९९८१८२०

 ई-मेल:tikathapa425@gmail.com

सहायक सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

टिकेन्द्र कुश्मी 

कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६८८७४३

ईमेल ID: tiken047@gmail.com 

सम्पर्क