Nepal Flag

आर्थिक वर्ष

सूदुरपश्चिम प्रदेशको बाली तथा पशुधन विमाको प्रिमियममा थप अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि-२०७७

प्रवक्ता

Speaker

डा. हेमराज अवस्थी

बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६१११२७

ईमेल ID: drawasthihr@gmail.com

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

 

 

 

 

 

गोकुल प्रसाद बोहरा 

बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८५८७५०६६५

ईमेल ID: gokulbohara@gmail.com

सम्पर्क