Nepal Flag

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
कृषि विद्यार्थीमार्फत अध्ययन सँगै आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ०७७/०७८ कृषि विद्यार्थीमार्फत अध्ययन सँगै आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७_0.pdf 04/08/2021 - 15:49
सूचना ०७७/०७८ सूचना_1.pdf 03/26/2021 - 11:50
कृषि ईन्जिनियर पदको सिफारिस योग्यताक्रम ०७७/०७८ सूचना_0.pdf 03/25/2021 - 14:25
साना डेरी सम्बन्धी यान्त्रीकरण अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्न म्याद थप गरेको सूचना ०७७/०७८ डेरि म्याद थप.pdf , डेरीयान्त्रीकरण सम्वन्धी सुचना.pdf 03/22/2021 - 17:10
साना डेरी सम्बन्धी यान्त्रीकरण अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्न म्याद थप गरेको सूचना ०७७/०७८ डेरि म्याद थप.pdf , डेरीयान्त्रीकरण सम्वन्धी सुचना.pdf 03/22/2021 - 17:10
साना डेरी सम्बन्धी यान्त्रीकरण अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्न म्याद थप गरेको सूचना ०७७/०७८ डेरि म्याद थप.pdf , डेरीयान्त्रीकरण सम्वन्धी सुचना.pdf 03/22/2021 - 17:10
दुग्ध यान्त्रीकरण प्रस्ताव पेश गर्ने अनुसुची ०७७/०७८ दुग्ध यान्त्रीकरण प्रस्ताव पेश गर्ने अनुसुची.pdf 03/22/2021 - 17:06
दुग्ध यान्त्रीकरण प्रस्ताव पेश गर्ने अनुसुची ०७७/०७८ दुग्ध यान्त्रीकरण प्रस्ताव पेश गर्ने अनुसुची.pdf 03/22/2021 - 17:06
दुग्ध यान्त्रीकरण प्रस्ताव पेश गर्ने अनुसुची ०७७/०७८ दुग्ध यान्त्रीकरण प्रस्ताव पेश गर्ने अनुसुची.pdf 03/22/2021 - 17:06
कृषि ईन्जिनियरिङ्ग पदको लिखित परिक्षाको नतिजा ०७७/०७८ Notice.pdf 03/16/2021 - 17:24

प्रवक्ता

Speaker

डा. हेमराज अवस्थी

बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६१११२७

ईमेल ID: drawasthihr@gmail.com

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

 

 

 

 

 

गोकुल प्रसाद बोहरा 

बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८५८७५०६६५

ईमेल ID: gokulbohara@gmail.com

सम्पर्क