Nepal Flag

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
ल्यापटप खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना ०७८/०७९ 01/06/2022 - 11:39
ल्यापटप खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना ०७८/०७९ 01/06/2022 - 11:39
चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बिद्युतीय बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ 01/06/2022 - 10:45
चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बिद्युतीय बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ 01/06/2022 - 10:45
बीउ बिजन उत्पादन आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 ०७८/०७९ बीउ बिजन उत्पादन आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 (1).pdf 12/09/2021 - 12:40
कृषिजन्य उद्योग स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ ०७८/०७९ कृषिजन्य उद्योग स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ (1).pdf 12/09/2021 - 12:40
कृषि मल उद्योग स्थापना सहयोग र वीउ वृद्धि कार्यक्रमको लागि पूर्वाधार विकास सहयोग लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ suchana.pdf 12/07/2021 - 11:11
मिति २०७८।०६।२२ गतेको निर्णयानुसार सरुवा भएका तथा कामकाजमा खटाईएका कर्मचारीहरुको विवरण ०७८/०७९ transfer.pdf 10/10/2021 - 15:24
कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा कार्यक्रम (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि-२०७८ ०७८/०७९ कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा कार्यक्रम (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि 2078.pdf 09/28/2021 - 11:02
कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा कार्यक्रम (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि-२०७८ ०७८/०७९ कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा कार्यक्रम (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि 2078.pdf 09/28/2021 - 11:02

Facebook Page

प्रवक्ता/सूचना अधिकारी

प्रवक्ता

गोकुल प्रसाद बोहरा 

वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८६५७४१००५

ईमेल ID: gokulbohara@gmail.com

सहायक सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

टिकेन्द्र कुश्मी 

कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६८८७४३

ईमेल ID: tiken047@gmail.com 

सम्पर्क