Nepal Flag

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रदेशिक कृषि विकास रणनिति ०७८/०७९ सुदुरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास रणनीति -मस्यौदा.pdf 06/23/2022 - 12:48
आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना ०७८/०७९ Suchana.pdf 06/03/2022 - 11:03
बोलपत्रको आशय सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ bolpatra ko aasayako suchana.pdf 06/02/2022 - 13:02
बोलपत्रको आशय सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ bolpatra ko aasayako suchana.pdf 06/02/2022 - 13:02
आशयको सूचना ०७८/०७९ आशयको सूचना.pdf 06/02/2022 - 12:01
Invitation for Bid of Supply & Delivery of 4WD Hardtop Jeep ०७८/०७९ invitation for bid.pdf 06/02/2022 - 11:27
Invitation for Bid of Supply & Delivery of 4WD Hardtop Jeep ०७८/०७९ invitation for bid.pdf 06/02/2022 - 11:27
Invitation of Bid ०७८/०७९ Notice.pdf 04/25/2022 - 16:35
Invitation of Bid ०७८/०७९ Notice.pdf 04/25/2022 - 16:35
आ.ब. २०७८/०७९ को सार्वजनिक खरिद कार्यका लागि मौजुदा सूचीमा दर्ता गर्न निवेदन दिने बारे सार्वजनिक सूचना ०७८/०७९ suchana.pdf 04/21/2022 - 16:14

Facebook Page

प्रवक्ता/सूचना अधिकारी

प्रवक्ता

गोकुल प्रसाद बोहरा 

वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८६५७४१००५

ईमेल ID: gokulbohara@gmail.com

सहायक सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

टिकेन्द्र कुश्मी 

कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६८८७४३

ईमेल ID: tiken047@gmail.com 

सम्पर्क