Nepal Flag

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सूचीकृत हुन आउने बारे प्रथम पटक प्रकाशित सूचना ०७९/०८० Suchana_0.pdf 02/10/2023 - 15:04
अनुसूची २ अनुसारको सूचिकृत गर्ने निवेदनको ढाँचा ०७९/०८० Anusuchi 2.pdf 02/10/2023 - 15:01
सेवा करारमा भर्ना गरिने बिज्ञहरुको संसोधित कार्य क्षेत्रगत शर्तहरु (TOR) ०७९/०८० TOR_1.pdf 02/03/2023 - 11:07
बिज्ञ सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ०७९/०८० Notice.pdf01.pdf 02/01/2023 - 11:37
२०७९ साल कार्तिक १ गतेदेखि पौष मसान्त सम्मको सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वत: प्रकाशन ०७९/०८० 2nd trimester_Kartik_Poush 2079_80.pdf 02/01/2023 - 11:35
आ.ब. २०७८/०७९ को बार्षिक प्रगति तथा तथ्याङ्क पुस्तिका ०७९/०८० MOLMAC Yearly Progress 2078_79.pdf 01/26/2023 - 11:59
मन्त्रालयको ५ बर्षे उपलब्धी ०७९/०८० MOLMAC 5 yrs progress.pdf 01/26/2023 - 11:56
सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि तथा पशुपंछी व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावली, 2079 ०७९/०८० कृषि तथा पशुपंछी नियमावली.pdf 11/30/2022 - 14:12
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास रणनिती ०७९/०८० TRT सुदुरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास रणनीति.pdf 11/23/2022 - 14:52
प्रस्ताव आह्‍वान सम्बन्धि सूचना ०७९/०८० सूचना_0.pdf 11/08/2022 - 14:40

प्रवक्ता

Tika Thapa

टिका राम थापा 

बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत 

मोबिल : ९८४९९८१८२०

 ई-मेल: tikathapa425@gmail.com

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

टिकेन्द्र कुश्मी 

कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६८८७४३

ईमेल ID: tiken047@gmail.com 

सम्पर्क