Nepal Flag

फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
फोटो डा. मदन सिंह धामी सचिव msdvet17@gmail.com
Gokul गोकुल प्रसाद बोहरा बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत योजना तथा अनुगमन महाशाखा ९८५८७५०६६५
फोटो महेश चन्द्र जोशी कृषि अर्थ विज्ञ योजना तथा अनुगमन महाशाखा ९८६८२२१०२८
फोटो धर्मराज ओझा नापी अधिकृत भूमिश्रोत नक्शांकन महाशाखा 9858053152 ojha.dharma6@gmail.com
ओझा सर कोमल प्रसाद ओझा शाखा अधिकृत प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा 9865629617 komal.ojha@nepal.gov.np
फोटो राज कुमार झा कानून अधिकृत प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा 9848200787
फोटो भोजराज जोशी लेखा अधिकृत प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा ९८४९६७९०९२ joshibhojraj46@gmail.com
फोटो घन श्याम चौधरी कृषि अर्थ विज्ञ योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9848210402
फोटो गंगा दत्त अवस्थी कृषि प्रसार अधिकृत खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन महाशाखा 9848483063
हरि दत्त जोशी अधिकृत छैठौँ पशुपंछी विकास महाशाखा
फोटो मिना कुमारी पौडेल वागवानी विकास अधिकृत खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन महाशाखा 9845954493 meena.poudel07@gmail.com
फोटो टिकेन्द्र कुश्मी कृषि प्रसार अधिकृत योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9848688743
फोटो देवेन्द्र शाह अधिकृत छैठौँ भूमि व्यवस्था महाशाखा 9843383370
यज्ञ नारायण श्रेष्ठ यज्ञनारायण श्रेष्ठ अधिकृत छैठौँ योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9848488500
PP जागुराम चौधरी कम्प्युटर अधिकृत प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा ९८४८४२४६९३ jagu.smile010@gmail.com
फोटो मकर खाती अधिकृत छैठौँ भूमि व्यवस्था महाशाखा ९८४८६६०६५९
फोटो शिवराज भट्ट अधिकृत छैठौँ योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9848901507
फोटो आरती भट्ट अधिकृत छैठौँ खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन महाशाखा 9848722512
फोटो रत्नमणी के सी सहायकस्तर पाँचौ प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा ९८४८५७७२१३
फोटो उद्धवराज उपाध्याय सहायकस्तर पाँचौ प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा ९८४८४५३७१२
फोटो रमेश चौधरी सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा ९८११६३२२०३
फोटो हेम बहादुर बिष्ट सहायकस्तर चौथो प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा 9848417179 hembist98@gmail.com

Facebook Page

प्रवक्ता/सूचना अधिकारी

प्रवक्ता

गोकुल प्रसाद बोहरा 

वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८६५७४१००५

ईमेल ID: gokulbohara@gmail.com

सहायक सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

टिकेन्द्र कुश्मी 

कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६८८७४३

ईमेल ID: tiken047@gmail.com 

सम्पर्क