Nepal Flag

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यविधि-२०७८ ०७७/०७८ IMG_20210524_0001.pdf 05/28/2021 - 10:02
भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यविधि-२०७८ ०७७/०७८ IMG_20210524_0001.pdf 05/28/2021 - 10:02
साना डेरी सम्बन्धी यान्त्रीकरण अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्न म्याद थप गरेको सूचना ०७७/०७८ डेरि म्याद थप.pdf , डेरीयान्त्रीकरण सम्वन्धी सुचना.pdf 03/22/2021 - 17:10
दुग्ध यान्त्रीकरण प्रस्ताव पेश गर्ने अनुसुची ०७७/०७८ दुग्ध यान्त्रीकरण प्रस्ताव पेश गर्ने अनुसुची.pdf 03/22/2021 - 17:06
कृषि ईन्जिनियरिङ्ग पदको लिखित परिक्षाको नतिजा ०७७/०७८ Notice.pdf 03/16/2021 - 17:24
पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६.pdf 03/09/2021 - 12:46
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.pdf 03/09/2021 - 12:44
डेरी यान्त्रीकरण सम्वन्धी उद्दमीका लागि प्रस्तावकोअनुसुची फाराम ०७७/०७८ डेरी यान्त्रीकरण सम्वन्धी उद्दमीका लागि प्रस्तावकोअनुसुची फाराम.pdf 03/07/2021 - 13:50
सुन्तलाजात फलफूल बगैचा पुनस्थापना तथा ह्रास रोग नियन्त्रण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ ०७७/०७८ सुन्तलाजात फलफूल बगैचा पुनस्थापना तथा ह्रास रोग नियन्त्रण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका.pdf 01/25/2021 - 11:08
कृषि अधिकृत र प्राविधिक सहायक को सिफारिस ०७७/०७८ नतिजा.pdf 01/05/2021 - 19:48

प्रवक्ता

Speaker

डा. हेमराज अवस्थी

बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६१११२७

ईमेल ID: drawasthihr@gmail.com

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

 

 

 

 

 

गोकुल प्रसाद बोहरा 

बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८५८७५०६६५

ईमेल ID: gokulbohara@gmail.com

सम्पर्क