Nepal Flag

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सुन्तलाजात फलफूल बगैचा पुनस्थापना तथा ह्रास रोग नियन्त्रण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ ०७७/०७८ सुन्तलाजात फलफूल बगैचा पुनस्थापना तथा ह्रास रोग नियन्त्रण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका.pdf 01/25/2021 - 11:08
कृषि अधिकृत र प्राविधिक सहायक को सिफारिस ०७७/०७८ नतिजा.pdf 01/05/2021 - 19:48
सिफारिस (कृषि अर्थविज्ञ, पशु विकास अधिकृत, पशु चिकित्सक, नायव प्राविधिक सहायक, कृषि) ०७७/०७८ sifaris.pdf 01/01/2021 - 17:51
लिखित नतिजा (कृषि अधिकृत ) ०७७/०७८ १११११.pdf 12/29/2020 - 20:55
प्राविधिक सहायक (कृषि बागवानि र माटो बिज्ञान पाँचौ तह) लिखित नतिजा ०७५/०७६ 12/28/2020 - 20:39
त्रुटि सच्याईएको सुचना ०७५/०७६ 12/28/2020 - 20:39
लिखित नतिजा (पशु विकास अधिकृत) ०७७/०७८ 12/27/2020 - 20:51
लिखित नतिजा (ना.प्रा.स बागवानि) ०७७/०७८ 12/27/2020 - 20:51
लिखित परिक्षाको नतिजा (पशु चिकित्सक) ०७७/०७८ 12/26/2020 - 20:34
लिखित परिक्षाको नतिजा (कृषि अर्थविज्ञ) ०७७/०७८ 12/26/2020 - 20:34

प्रवक्ता

Speaker

डा. हेमराज अवस्थी

बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६१११२७

ईमेल ID: drawasthihr@gmail.com

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

 

 

 

 

 

गोकुल प्रसाद बोहरा 

बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८५८७५०६६५

ईमेल ID: gokulbohara@gmail.com

सम्पर्क